Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Inchebe

Incheba  bude 5. a 6. novembra hostiť 18. medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Veľtrh reaguje na vysokú nezamestnanosť mladých ľudí - cvičná firma podporuje  podnikateľské vzdelávanie, ktoré  je jednou z ôsmich priorít Európskej únie; aktivizuje mladých ľudí k samostatnosti a umožňuje im osvojiť si a zlepšiť podnikateľské, personálne, odborné či sociálne zručnosti. Ide o tradičné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú domáce aj zahraničné cvičné firmy zo stredných odborných škôl. Veľkým pozitívom účasti na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem je možnosť komunikácie študentov tvárou v tvár, možnosť prezentácie v cudzom jazyku, možnosť riešiť rôzne obchodné prípady a nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy. Súčasťou veľtrhu budú aj súťaže cvičných firiem. Podujatie sa koná počas prvých dvoch dní knižného veľtrhu Bibliotéka. Tešíme sa na Vašu účasť!

Zoznam vystavovateľov medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

veľtrh cvičných firiem bibliotéka 2015

veľtrh cvičných firiem bibliotéka 2015