Koncom septembra sa bude v Inchebe klásť akcent na zdravotníctvo

V termíne 27. – 29. 9. sa na výstavisku Incheba Expo Bratislava súbežne uskutočnia tri medzinárodné výstavy zamerané na zdravotníctvo: Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap. S cieľom kontinuálne získavať nové vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. Prichádzajú kvôli výmene poznatkov, zúčastňujú sa sprievodných programov a zaujímajú sa o novinky. Zdravotnícke výstavy v tomto roku prinesú aj novinku pre širokú verejnosť. Dom zdravia po prvýkrát otvorí svoje brány ľuďom čo dbajú o svoj zdravotný stav a preventívne chcú absolvovať rôzne vyšetrenia pod jednou strechou a zároveň bezplatne.

Slovenské dentálne dni sú miestom stretnutia zubných lekárov, sestier, zubných laborantov, dentálnych hygienikov, ale výstavu si so záujmom prezrie aj široká verejnosť dbajúca o zdravie svojho chrupu. Predvedú najnovšie technologické vylepšenia v oblasti starostlivosti o chrup a dentálnu hygienu. Mať zdravý chrup dnes už vôbec nie je samozrejmosťou. Nesprávne stravovacie návyky a životospráva spôsobujú, že medzi mladými ľuďmi je takmer nemožné nájsť niekoho, kto by nemal skúsenosti s ošetrením zubného kazu. Udržať si zdravé zuby neraz stojí podstúpiť nepríjemnú bolesť a nie málo finančných prostriedkov. Z tohto titulu bol do sprievodného programu zaradený Svetový deň ústneho zdravia, počas ktorého budú študenti zubného lekárstva dávať deťom inštruktáž o správnom čistení chrupu a takto šíriť myšlienky osvety a prevencie.

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap oboznámia verejnosť s najnovším vybavením nemocníc, rôznymi prístrojmi a nástrojmi pre ošetrovanie pacientov, ktoré zmierňujú bolesť či uľahčujú rekonvalescenciu ležiacich. Zdravotne postihnutí tu nájdu rôzne špecializované predmety dennej potreby. K odborným výstavám neodmysliteľne patrí aj sprievodný program zameraný na zdieľanie nových poznatkov, vďaka ktorým sa zlepšia liečebné metódy a postupy v zdravotníckych zariadeniach.


Zdravie má v Inchebe zelenú pre odborníkov aj širokú verejnosť od 27. do 29. 9.