Informácia k povodňovej situácii

Vážení vystavovatelia, návštevníci,

zberateľský veľtrh Bratislavské Zberateľské dni v termíne od 7.6. do 8.6.2013 sa bude konať bez obmedzení. Povodňová situácia nijako priamo neohrozuje areál výstaviska Incheba Expo Bratislava a ani konanie veľtrhu. Vjazd do areálu je z Viedenskej cesty, ako to bývalo aj v minulosti.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.