IDEB aj o kybernetickej bezpečnosti

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB dnes otvára svoje brány. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutočňuje len každé dva roky, bude viacero zaujímavých prednášok za účasti významných odborníkov z oblasti obrany. Jednou z tém bude otázka kybernetickej bezpečnosti, ktorá prináša veľké výzvy pre predstaviteľov rezortu obrany. Hoci tejto téme sa venuje veľká pozornosť, do budúcnosti bude potrebné neustále sa prispôsobovať vývoju, dynamicky reagovať a hľadať nové formy spolupráce z vnútroštátneho aj medzinárodného hľadiska. Nosnou témou na veľtrhu IDEB však bude potrebná modernizácia Ozbrojených síl SR. Práve modernizácia Ozbrojených síl patrí v súčasnosti k najväčším výzvam rezortu obrany. Tieto témy sú však len zlomok z pripravovaného programu. Navštívte veľtrh IDEB v termíne 14. - 16. 5.