Dotácia pre české subjekty na CONECO 2014

Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2014 bol zaradený do projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví na prezentáciu českých firiem na veľtrhu. Na základe tejto podpory bude môcť český subjekt – český výrobca, ktorý nemá sídlo v Prahe, v súlade s platnými podmienkami žiadať o dotáciu na svoju účasť na veľtrhu až do výšky 120 000 Kč, ktorá bude vyplatená najneskôr do 3 mesiacov po ukončení veľtrhu.

Bližšie informácie o možnosti získania dotácie nájdete na web stránke www.czechtrade.cz v sekcii Naše služby - Projekty EU - SVV 2013-2014 - Seznam veletrhů 2014. Okrem toho tam nájdete aj vzor Prihlášky na veľtrh, ktorú je potrebné pre uplatnenie dotácie vyplniť a zaslať do CzechTrade.

   

V roku 2013 sa počas veľtrhu CONECO uskutočnilo „Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva“ za účasti popredných predstaviteľov štátu i sektoru stavebníctva. Podujatie malo pozitívny ohlas, čo sa odzrkadlilo aj na dosiahnutých výsledkoch – v súčasnosti evidujeme záväzné prihlášky na 35 % výstavnej plochy.

Veľtrh CONECO 2013 potvrdil:

 • zvýšený záujem domácich a zahraničných návštevníkov,
 • pozíciu lídra a vstupnej brány na stavebný trh pre nové podnikateľské subjekty,
 • záujem odbornej verejnosti  a zároveň priamy aktívny kontakt s koncovými zákazníkmi,
 • odbornú úroveň  sprievodných  programov na aktuálne témy,
 • pozíciu dominantného veľtrhu pre drevostavby, pasívne domy a zelené budovy.

Aktuálne témy reflektujúce na súčasnú situáciu v stavebníctve budú dominovať aj v roku 2014. Do pripravovaného programu „Ako prežiť krízu v stavebníctve“ budú zaradené aktivity na podporu „regenerácie“ stavebníctva prostredníctvom:

 • regenerácie bytového fondu – zostáva obnoviť takmer 1,2 milióna bytov,
 • prezentácie nových technických riešení s vyššou pridanou hodnotou,
 • energiu šetriacich riešení a stavieb,
 • nových trendov a rozvoja vodohospodárstva,
 • revitalizácie budov,
 • pasívnych domov, drevostavieb,
 • dopravy a dopravných stavieb,
 • územného rozvoja, projektovania a architektúry.

Pre viac informácií kontaktujte obchodných manažérov veľtrhu Coneco.