Do Incheby opäť prichádza veľtrh obrannej techniky IDEB

V Inchebe sa 16. - 18. mája uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa koná len raz za dva roky. Veľtrh je dôležitým podujatím, ktoré sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu  doma a vo svete. Je platformou, na ktorej sa prezentuje obranný potenciál SR s dôrazom na jeho dlhodobý rozvoj vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov. Počas veľtrhu sa môžete tešiť na najmodernejšiu vojenskú techniku, vybavenie na zaistenie ochrany a bezpečnosti, ukážky vojenských činností a ďalší zaujímavý sprievodný program.

ideb 2016