Detská pošta pri stánku Slovenskej pošty a Poštové múzeum

Poštové múzeum si počas Bratislavských zberateľských dní pripravilo výstavu „Pošta a poštári optikou fotografického objektívu“, ktorou chce návštevníkom ponúknuť nezvyčajný pohľad na premeny pošty za posledných 100 rokov. V zbierkovom fonde Poštového múzea je vyše 1000 fotografických záberov zachytávajúcich budovy poštových úradov a pôšt, zamestnancov pri výkone svojej práce, ale aj vo voľnom čase, a tiež rôzne udalosti ovplyvňujúce život a prácu poštárov. Tieto prchavé momentky, zachytené kedysi cvaknutím spúšte fotoaparátov, ktoré sa na svetlo dostali zásluhou citlivosti fotografického papiera, tvoria jadro celej výstavy.

Pre malých návštevníkov bude počas obidvoch dní, v čase od 10:00 do 16:00 hod., tradične pripravená Detská pošta, kde si  budú môcť zahrať panelové hry s poštárskou tematikou, známkové pexeso, poskladať obrázok známky z dielikov magnetického puzzle a odfotografovať sa tak, že  sa stanú súčasťou veľkej poštovej známky. Deti budú mať taktiež možnosť vlastnoručne si opečiatkovať filatelistické materiály, zakúpené na podujatí,  špeciálnou pečiatkou Detskej pošty.

Počas oboch dní bude v stánku Slovenskej pošty k dispozícii:

  • výroba známky s personalizovaným kupónom,
  • predaj filatelistického tovaru,
  • príležitostná poštová pečiatka venovaná BZD