Danubius Gastro – kulinárske a nápojové špeciality z celého sveta

Od 19. do 22. januára veľtrh Danubius Gastro dá nahliadnuť pod pokrievky rôznych svetových kuchýň, ale aj tej našej slovenskej. Už tradične na veľtrhu očakávame širokú prezentáciu zariadení pre hotely, reštaurácie a gastroprevádzky, pestrú ponuku potravín, nápojov a rôznych špecialít.

Dominovať budú široko zastúpení domáci vinári, dovozcovia vín zo zahraničia – z Rakúska, Talianska, Španielska a Českej republiky. S potešením sme prijali zaradenie nášho veľtrhu do kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2012 garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, čo sa odráža na širšom zastúpení slovenských výrobcov potravín a nápojov.

Tak ako po minulé roky, aj v rámci tohtoročného veľtrhu sa v expozícii spomínaného ministerstva bude prezentovať Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK. Návštevníci budú môcť ocenené výrobky priamo na stánku aj ochutnať.


Celkovo očakávame vyše 230 vystavovateľov z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Španielska, Talianska a Slovenskej republiky.

Atraktívny blok veľtrhov Danubius Gastro - ITF Slovakiatour a ich súbežné výstavy Gastropack, Exposhop, Exporeklama, Welness a Fitness, Poľovníctvo a oddych patria medzi najnavštevovanejšie výstavné podujatia na Slovensku. Mimoriadnu pozornosť v návštevníckej kampani budeme venovať odborníkom - prevádzkovateľom hotelov, reštaurácii, obchodov a ďalším profesionálom, ktorí budú môcť nerušene získať aktuálne informácie o novinkách v gastronómii hlavne počas prvých dvoch dní. Veríme, že podujatie si aj v roku 2012 zachová priazeň odborníkov i širokej verejnosti.

Príprave sprievodných programov je v spolupráci s odbornými garantmi venovaná mimoriadna pozornosť, výsledkom čoho sú mnohé semináre, súťaže, prezentačné a predajné prehliadky, ktoré prezradia nové trendy v potravinárstve a “kulinárske finty” od popredných odborníkov. Aktívne sa do sprievodných akcií zapojí vyše 600 organizátorov a súťažiacich. Ako jednu z najatraktívnejších sprievodných akcií môžeme spomenúť 13. ročník Národnej prehliadky kuchárskeho a cukrárskeho umenia „Poézia v gastronómii“, kde sa predstavia súťažné exponáty hotelov, reštaurácií, cukrární, odborných škôl a učilíšť z celého Slovenska. Kuchári v širokom zastúpení budú súťažiť v Danubius Gastro Cup, Gastro Junior, Callebaut Cup. Druhý krát sa na veľtrhu bude prezentovať Škola kávy, atraktívne baristické súťaže Majster kávy Junior a Barista Open.
Pekárska súťaž o Najlepší Bratislavský rožok sa koná už 6. krát a bude doplnená súťažami o Najkrajší pletený výrobok z kysnutého cesta a Najkrajšie umelecké dielo z karamelu.

Barmanské súťaže 10. ročník ST. NICOLAUS CUP 2012 s 4. ST. NICLAUS FREE STYLE patria medzi veľmi zaujímavé podujatia lahodiace nielen oku, ale i chuti. Umelecké výtvory vyrezávania z ovocia a zeleniny budú prezentované počas Malej školy carvingu.
Najlepšie exponáty a novinky veľtrhu získajú cenu DANUBIUS GASTRO 2012.