CONECO predstaví nové trendy v stavebníctve

„Stavajme moderne a úsporne“, to je slogan 35. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco, ktorý sa uskutoční spolu s 24. ročníkom veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia. Coneco zaraďuje do svojho profilu aktuálne témy, ktoré reagujú na súčasnú situáciu v stavebníctve, a zároveň prinesie množstvo noviniek. Návštevníkom sa od 26. do 29. marca na ploche 35 tisíc m2 predstaví 475 vystavovateľov z 9 krajín sveta – okrem Slovenska aj z Českej republiky, Grécka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Talianska a Turecka.

Jedným z trendov v stavebníctve sú v súčasnosti energeticky úsporné budovy. Preto aj v spektre ponuky tovarov a služieb dominujú progresívne a obnoviteľné zdroje energie, pasívne a nízkoenergetické domy, revitalizácia budov, či drevostavby. Tieto témy spoločne s novými technickými riešeniami pre dosiahnutie dlhšej životnosti a atraktívnejšieho vzhľadu stavieb a problematikou udržateľnosti v stavebníctve, predstavujú hlavné zameranie tohtoročného veľtrhu.

Coneco ponúkne všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady. Návštevníci sa budú môcť každý deň v konzultačno-poradenskom centre informovať, ako ušetriť peniaze na energiách - ako správne a efektívne zatepľovať, aké sú výhody drevostavieb, či ako zabudovať okná v ultranízkoenergetických budovách.  Nemenej zaujímavé budú príklady využitia prírodných priemyselne upravených materiálov ako korok, celulóza, drevovlákno, vlna a konope pri obnove vidieckych domov.

Veľtrh zároveň doplní Salón drevostavieb (hala B2), kde sa predstavia firmy s ponukou energeticky úsporných domov. Priestory výstaviska spestrí drevodom v reálnej veľkosti, pričom prítomní odborníci poskytnú návštevníkom odpovede na všetky otázky týkajúce sa budov postavených z dreva. Sekcia Pamiatky (hala B2) je pre zmenu zameraná na obnovu kultúrneho dedičstva krajiny. Salón architektúry (hala A0) prinesie prehliadku víťazných prác prestížnych odborných ankiet.

To, že Coneco je sviatkom pre stavbárov a tradične otvára stavbársku sezónu na Slovensku, podčiarkuje aj konferencia „Stretnutie lídrov v stavebníctve“ v druhý deň podujatia. Hovoriť sa bude okrem iného o problémoch podnikateľského prostredia v slovenskom stavebníctve a o vymožiteľnosti práva.

Odborná konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb“ bude venovaná novým právnym a technickým predpisom pri spracovaní projektovej dokumentácie významnej obnovy budov.

Aktuálne otázky stavebníctva budú hlavnou témou odborných seminárov, ktoré sa budú zaoberať implementáciou európskej smernice o energetickej efektívnosti a projektovým manažmentom v stavebníctve.

Tlačová správa CONECO/RACIOENERGIA 2014 (.pdf)

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727  3345