Čítajme s deťmi

Slovenskí žiaci majú čoraz väčší problém so sústredením sa. V medzinárodných meraniach čitateľskej gramotnosti Slovensko už niekoľko rokov dosahuje priemerné až podpriemerné výsledky. Jedným z dôvodom je zrejme aj dnešná rýchla doba. Pri mnohých povinnostiach nám niekedy na deti nezostáva veľa času a tie namiesto toho, aby sme si s nimi napríklad čítali, radšej posadíme k televízoru. Práve čítanie má však pre deti podstatný význam – rozvíja predstavivosť, rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje komunikačné schopnosti.

O vhodnom výbere kníh pre deti, problémoch so sústredením sa, trpezlivosťou a o všetkom, čo s čítaním súvisí, sa budete môcť dozvedieť v poradni pre rodičov, ktorá bude fungovať počas celého trvania veľtrhu Bibliotéka. Čím všetkým nás obohacujú postavy z kníh a akú úlohu zohrávajú v živote dieťaťa? Odpovede na tieto otázky sa dozviete na seminári švédskej odborníčky v oblasti psychoterapie Gunilly Ekmanovej.

Deti sa budú môcť vyblázniť v oddychovej zóne a predviesť svoj talent v literárnych a výtvarných dielňach. V rozprávkovej dielni „Mama, tata, čítajte s nami“ budú deťom čítať a zabávať sa s nimi herečka Lucia Hurajová, spisovateľ Daniel Hevier, speváčka Lucia Lužinská, spevák Miro Jaroš a mnohí ďalší. Rozprávkovú výtvarnú dielňu povedie pedagogička výtvarného umenia Alena Niklasová. Nechajte svoje ratolesti začítať sa do kníh, ktoré si vypožičajú v knižnici s detskými knihami. Počas celého veľtrhu budú môcť rodičia Rozprávkovú dielňu využiť ako Detský kútik.

Na Bibliotéke spoznáte najkrajšie a najlepšie detské knihy roka 2012. Do života okrem iného vyprevadíme knihu detskej spisovateľky Kláry Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca a slávnostne pokrstíme posledný príbeh škriatka Klinčeka a slimáka Maťa od spisovateľa Jaroslava Citu.

Podrobný sprievodný program pre deti nájdete tu

Rozprávková dielňa pre detičky  Rozprávková dielňa pre detičky