Ceny Moddom 2012

Odborná komisia udelila Cenu Moddom 2012 najlepším exponátom našich vystavovateľov.