Cena Bibliotéky

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka bola už po dvanásty raz slávnostne odovzdaná Cena Bibliotéky. Tento rok sa odborná porota rozhodla oceniť dve autorky: Veroniku Dianiškovú za knihu básní Správy z nedomovov a Michaelu Zakuťanskú za knihu „tragikomédií“ Prešovská trilógia.

O laureátkach rozhodla odborná porota v zložení Ivana Taranenková, Mária Ferenčuhová, Miroslava Vallová, Dušan Dušek a Marek Vadas. Hodnotila 222 titulov, vydaných v minulom roku a laureátky vybrala z týchto finalistiek:

  • DIANIŠKOVÁ, Veronika, Správy z nedomovov. Modrý Peter 2017
  • MICENKOVÁ, Jana, Sladký život, Marenčin PT, 2017
  • RAÝMANOVÁ, Vanda, Drobci, Vydavateľstvo Slovart 2017
  • ROZENBERGOVÁ, Vanda, Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017
  • ZAKUŤANSKÁ, Michaela, Prešovská trilógia, Drewo a srd – OZ Vlna 2017

Cena Bibliotéky je od roku 2007 udeľovaná za najlepšie slovenské knižné dielo ženskej autorky vydané v predošlom roku a je honorovaná sumou 1 000 eur od spoločnosti Incheba.