Ocenenia pre to najlepšie z najlepšieho

Počas veľtrhov Coneco a Racioenergia boli v Inchebe udelené viaceré ocenenia vystavovateľom, ich exponátom a expozíciám - ocenenia Zlatá plaketa Coneco a Zlatá plaketa Racioenergia spoločne s čestnými uznaniami sú udeľované exponátom, ktoré vynikajú v niektorom z kritérií hodnotených odbornou porotou (kvalita, vyhotovenie, dizajn, fyzikálne vlastnosti atď.), ocenenie Zlatý Leonardo bolo odovzdané vystavovateľom, realizátorom a projektantom za expozície, ktoré vynikajú svojou kreativitou, kvalitným vyhotovením a celkovým stvárnením.

Tradične boli odovzdané aj ocenenia Prvej stavebnej sporiteľne O najlepšie obnovený bytový dom roka 2016. Počas aktuálneho ročníka veľtrhu sa k jednotlivým oceneniam pridala aj cena časopisu Stavebníctvo a bývanie vydavateľstva MEDIA ST. Zoznam ocenených nájdete tu:

OCENENIA CONECO - RACIOENERGIA 2018

V prvý deň veľtrhu Coneco - Racioenergia sa konal Gala večer pri ríležitosti slávnostného odovzdávania cien 23. ročníka prestíženej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017.

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Organizátorom súťaže je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia.

POZNÁME STAVBU ROKA 2017