Vážený vystavovateľ,

prihlášku k účasti vo formáte PDF je možné si stiahnuť po vyplnení tohto formulára.

Kontakty na obchodný tím sa nachádzajú v ľavom menu. Využite ich, pokiaľ budete potrebovať našu asistenciu pri vyplňovaní nasledujúcich formulárov.

Incheba, a.s. ďakuje za prejavený záujem.

 
 
 
 

Prepíšte text z obrázka:

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

 

Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem súhlas akciovej spoločnosti Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, odd. Sa, vl. č. 10/B, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na spracúvanie údajov na marketingové účely Incheba, a.s.