Moderné drevostavby by mohli byť vyššie

Moderné drevostavby môžu byť hnacím motorom drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci zasadnutia Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, ktoré sa 29.6.2016 konalo v bratislavskej Inchebe. Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a  Jana Morávková, riaditeľka odboru požiarnej prevencie HaZZ SR, informovali o príprave novej technickej normy, ktorá umožní stavať stavby na báze dreva aj do vyšších poschodí než doteraz. 

Ako skonštatovali, vo všetkých vyspelých európskych krajinách už môžu drevostavby dosahovať minimálne štyri podlažia. Súčasne už v týchto krajinách existujú aj viac ako dvadsaťpodlažné budovy, v ktorých sa ako konštrukčný materiál používa drevo.  

Zasadnutie sa uskutočnilo pri príležitosti príprav ďalšieho ročníka medzinárodných veľtrhov stavebníctva a energetickej efektívnosti CONECO/RACIOENERGIA, ktoré sprevádzajú výstavy Drevodomy, Pasívne domy a Voda. Maximálna možná finalizácia domácej strategickej suroviny je prvoradým cieľom členských spoločností Zväzu spracovateľov dreva SR a ako ubezpečil jeho prezident Igor Patráš, je dôležité, aby sa slovenský drevospracujúci priemysel prezentoval aj na významných domácich i zahraničných veľtrhoch a podujatiach.

Ako pripomenul Jozef Regec, vedúci služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podpora ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Týmto opatrením sa má zabrániť neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia a vytvoriť pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.