Do Incheby opäť prichádza veľtrh obrannej techniky IDEB

V Inchebe sa 10. - 12. mája uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa koná len raz za dva roky. Veľtrh je dôležitým podujatím, ktoré sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu  doma a vo svete. Je platformou, na ktorej sa prezentuje obranný potenciál SR s dôrazom na jeho dlhodobý rozvoj vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov. Počas veľtrhu sa môžete tešiť na najmodernejšiu vojenskú techniku, vybavenie na zaistenie ochrany a bezpečnosti, ukážky vojenských činností a ďalší zaujímavý sprievodný program. Tešíme sa na vás od 10. do 12. mája.

ideb14