Záverečná tlačová správa CONECO

Stavebníctvo, architektúra a interiérový dizajn sú témy, ktoré nestoja na okraji záujmu. Dokazuje to aj návštevnosť 37. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco, ktorý bol sprevádzaný 26. ročníkom medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia. Od 6. do 9. apríla do bratislavskej Incheby zavítalo 96 184 návštevníkov, ktorí si na ploche 35 000 m2 mohli pozrieť ponuku 465 vystavovateľov z 13 krajín. Spolu s veľtrhmi sa uskutočnili špecializované výstavy Drevodomy, Pasívne domy a Voda.

Sortiment vystavovateľov potvrdil orientáciu na energeticky efektívne bývanie a prírodné materiály a zahŕňal nielen základné stavebné materiály a komponenty, ale aj  klasické i netradičné riešenia do interiéru vrátane noviniek, ktoré sa neustále objavujú na trhu. Okrem slovenských spoločností mali na veľtrhu silné zastúpenie aj vystavovatelia z Českej republiky a prostredníctvom národných účastí sa na veľtrhu prezentovali aj firmy z Maďarska a Taiwanu.

Výstavy Drevodomy a Pasívne domy priniesli široké zastúpenie firiem, ktoré sa zaoberajú ich realizáciou. Návštevníci sa mohli zorientovať v problematike domov z dreva a energeticky sebestačných stavieb za prítomnosti skúsených profesionálov. Výstava Voda pre zmenu predstavila riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Expozície vystavovateľov ocenil aj minister životného prostredia László Solymos.

Za zmienku stojí tiež bohatý odborný program venovaný aktuálnym otázkam v segmente stavebníctva. Okrem toho boli počas veľtrhov Coneco a Racioenergia udelené ocenenia Zlatá plaketa Coneco a Zlatá plaketa Racioenergia za zaujímavé a výnimočné exponáty. Ocenenie Zlatý Leonardo pre zmenu putovalo do rúk spoločností, ktorých expozícia bola najnápaditejšia a najkreatívnejšia. Zároveň sme spoznali víťazov súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom roka 2015.

Záverečná tlačová správa CONECO - RACIOENERGIA 2016

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727  3345