Bezplatná analýza vzorky studničnej vody

V rámci výstavy VODA bude mať prvých 60 návštevníkov možnosť v dňoch  11. a 12. apríla nechať si bezplatne urobiť analýzu dusičnanov zo vzorky studničnej vody v expozícii Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Každý z prvých 60 záujemcov bude mať nárok na analýzu jednej vzorky studničnej vody.

Na analýzu môžu byť zaradené vzorky vody zo studní v rámci celého Slovenska.

Analýza bude vykonaná na základe Žiadosti o analýzu, ktorú si záujemca môže vyplniť priamo v stánku MŽP – konkrétne stanovisko VÚVH. Podmienkou prijatia Žiadosti o analýzu bude správne odobratá vzorka vody (podľa pokynov VÚVH)  a prinesená do stánku VÚVH počas prvých dvoch dní trvania výstavy, a to od 11.4. do 12.4.2018. Výsledky analýzy dusičnanov budú dostupné do 3 týždňov odo dňa prijatia vzorky a budú zaslané záujemcom mailom.

Pokyny VÚVH o spôsobe odberu vzorky vody:

Z vodovodnej batérie odmontujte sitká a iné prídavné zariadenia. Vodu nechajte pustenú 5-10 min. (do ustálenia teploty). Vzorku vody odoberte do 0,5 l plastovej fľaše (od neochutenej minerálky, doplna – bez bubliny). Fľašu je potrebné pred naplnením poriadne vypláchnuť vodou, ktorá sa bude analyzovať. Vzorka vody sa musí spracovať v laboratóriu najneskôr do 24 hod. od odberu.