1. Celoslovenská vinárska výstava

Zároveň s medzinárodnou vinárskou súťažou sa uskutoční v termíne 10. – 11. mája 1. Celoslovenská vinárska výstava za účasti viac ako sto najlepších slovenských vinárstiev.

Táto jedinečná prezentačno-predajná akcia, ktorá bola pripravená historicky po prvý krát za finančnej podpory Národnej siete rozvoja vidieka, sa uskutoční v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako prestížna medzinárodná súťaž vín Concours
Mondial de Bruxelles 2013, ktorá je považovaná za jedno z najväčších podujatí vinárskeho kalendára v Európe.

Concours Mondial de Bruxelles je odborným podujatím, uzavretým pre verejnosť, avšak táto mimoriadna udalosť priblíži a spropaguje domácich vinárov a vína aj medzi širokou vrstvou jeho priaznivcov prostredníctvom Prvej slovenskej vinárskej
výstavy, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 11. mája 2013 v bratislavskej Inchebe. Svoj um a zručnosť pri výrobe kvalitného vína predstaví takmer stovka slovenských výrobcov zo všetkých vinárskych regiónov krajiny. Návštevníci z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia budú môcť osobne presvedčiť o vysokej kvalite slovenských vín, ktoré pravidelne dobývajú najvýznamnejšie svetové súťaže. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavla Freša.

Motto výstavy: „Ochraňujme a zveľaďujme naše vinohrady“

Otváracie hodiny: 10. 00 - 20.00

Cena vstupeniek v predpredaji je 20 € a na mieste 25 €

Predaj vstupeniek: www.predpredaj.sk

Viac informácií najdete na www.vinozoslovenska.sk