Zdravotnícke výstavy sa tešili záujmu odborníkov aj širokej verejnostiV dňoch 22. – 24. 9.  sa v areáli Incheba Expo Bratislava konalo trio medických výstav: Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non - Handicap. V rámci podujatí sa prezentovalo 121 vystavovateľov z Českej republiky, Južnej Kórei, Maďarska, Nemecka, Poľska, Švajčiarska a Slovenska, ktorí predstavili najnovšie zdravotnícke pomôcky a vylepšenia na ploche 6200 m².

Súbor medických výstav prilákal odborníkov z celého Slovenska. Výstavy navštívili kvôli oboznámeniu sa s najnovšími technológiami, či pomôckami pri liečbe pacientov a bohatým sprievodným programom. Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou usporiadali medzinárodný stomatologický kongres, ktorý bol po prvýkrát zaradený do programu Svetovej dentálnej federácie.

Pozitívny ohlas vyvolalo sprievodné podujatie určené najmenším, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia. Deti sa v Inchebe za asistencie študentov zubného lekárstva učili ako si zuby správne čistiť, prečo sa nebáť návštevy zubného lekára, nechýbali ukážky prvej pomoci a hravou formou sa dozvedeli prečo sa vyhýbať konzumácii sladkostí.

Problémy a výzvy nemocníc sa stali predmetom diskusie počas zasadnutia Asociácie nemocníc Slovenska. Pod záštitou popredných lekárskych inštitúcií sa uskutočnil súbor medzinárodných konferencií s názvom „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta“, ktoré sa venovali aj implementácii eHealth do súčasných zdravotníckych služieb v SR.

Počas výstav malo premiéru uvedenie projektu Staviame spolu mosty, ktorý podporil handicapovaných umelcov v rozvíjaní ich talentu. Diela z oblastí sochárstva, grafiky, maľby, zdobenia hodvábu, tvorby umeleckých šperkov a dreva od dvadsiatky šikovných ľudí so zdravotným postihnutím sa rodili pod vedením známych slovenských umelcov niekoľko mesiacov. Program výstavy Slovmedica bol zavŕšený snemom Slovenskej lekárskej komory.

Výstavy naplnili svoje ciele čo sa týka odbornej hodnoty, ako aj komerčného prínosu pre vystavujúce spoločnosti. V budúcom roku sa Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non Handicap konajú v Incheba Expo Bratislava v termíne 27. – 29. september 2012.