Začiatok veľtržnej sezóny patrí zdraviu

V termíne 22. – 24. 9.  sa na výstavisku Incheba Expo Bratislava súbežne uskutočnia tri medzinárodné výstavy zameraných na zdravotníctvo: Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap. S cieľom kontinuálne získavať nové vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. Prichádzajú kvôli výmene poznatkov, zúčastňujú sa sprievodných programov a zaujímajú sa o novinky. Stodvadsaťjeden vystavovateľov z Českej republiky, Južnej Kórei, Maďarska, Nemecka, Poľska, Švajčiarska a Slovenska predstaví najnovšie zdravotnícke pomôcky a vylepšenia na ploche 6200 m².


Slovenské dentálne dni sú miestom stretnutia zubných lekárov, sestier, zubných laborantov, dentálnych hygienikov, ale výstavu si so záujmom prezrie aj široká verejnosť dbajúca o zdravie svojho chrupu. Predvedú najnovšie technologické vylepšenia v oblasti starostlivosti o chrup a dentálnu hygienu. Mať zdravý chrup dnes už vôbec nie je samozrejmosťou. Nesprávne stravovacie návyky a životospráva spôsobujú, že medzi mladými ľuďmi je takmer nemožné nájsť niekoho, kto by nemal skúsenosti s ošetrením zubného kazu.  Udržať si zdravé zuby neraz stojí podstúpiť nepríjemnú bolesť a nie málo finančných prostriedkov. Z tohto titulu bol do sprievodného programu zaradený Svetový deň ústneho zdravia, počas ktorého budú študenti zubného lekárstva dávať deťom inštruktáž o správnom čistení chrupu a takto šíriť myšlienky osvety a prevencie. Novinky z oblasti pracovných postupov a technológií ošetrenia pacientov predvedie Live Show, počas ktorej budú namieste prevedené reálne zákroky.

Po roku do Bratislavy opäť zavítajú Bratislavské zubotechnické dni určené zubným technikom. Bohatý odborný program čaká aj dentálne hygieničky. Slovenská komora zubných lekárov organizuje Medzinárodný stomatologický kongres, ktorý bol po prvý krát zaradený do programu Svetovej dentálnej federácie.

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap oboznámia verejnosť s najnovším vybavením nemocníc, rôznymi prístrojmi a nástrojmi pre ošetrovanie pacientov, ktoré zmierňujú bolesť či uľahčujú rekonvalescenciu ležiacich. Zdravotne postihnutí tu nájdu rôzne špecializované predmety dennej potreby. K odborným výstavám neodmysliteľne patrí aj sprievodný program zameraný na zdieľanie nových poznatkov, vďaka ktorým sa zlepšia liečebné metódy a postupy v zdravotníckych zariadeniach.

Aktuálne problémy zdravotníckych zariadení budú riešiť zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska a uskutoční sa aj snem Slovenskej lekárskej komory. Nové prístupy k liečbam ochorení budú predstavené na medzinárodnej konferencii Európskej asociácie pre fototerapiu.

Výstavy sú miestom stretnutia lekárov, sestier a ľudí pracujúcich v rôznych odvetviach zdravotníctva práve vďaka kvalitnému odbornému sprievodnému programu. V tomto roku sa  pod záštitou popredných lekárskych inštitúcií koná súbor medzinárodných konferencií s názvom „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta“, ktoré sa budú venovať aj implementácii eHealth do súčasných zdravotníckych služieb v SR. projekt

Po prvý krát bude počas výstav uvedený projekt Staviame spolu mosty, ktorý podporuje handicapovaných umelcov v rozvíjaní ich talentu. Diela z oblastí sochárstva, grafiky, maľby, zdobenia hodvábu, tvorby umeleckých šperkov a dreva od dvadsiatky šikovných ľudí so zdravotným postihnutím sa rodili pod vedením známych slovenských umelcov niekoľko mesiacov. Vernisáž je naplánovaná na prvý deň výstav o 17:00.  

Výstavy sú otvorené pre odbornú a širokú verejnosť 22. a 23. 9. od 9:00 do 18:00 a 24.9. od 9:00 do 13:00.

Pre viac informácií kontaktujte:
Martina Sekulová
Communication manager, hovorkyňa
T 00421-2-6727 3345
F 00421-2-6727 2254
M 00421-911 100 726
E msekulova@incheba.sk


Súťažte s Facebookom!

Fan page INCHEBA EXPO BRATISLAVA je to správne miesto, kam si treba kliknúť v prípade, že sa radi súťažíte a vyhrávate!
                Staňte sa fanúšikom a súťažte o darčekové balíčky od CURAPROX!