Vážený obchodný partner,
Vážený návštevník,

ďakujeme vám za účasť a návštevu 2. ročníku medzinárodnej výstavy Wellness a fitness, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Incheba Expo Bratislava.