SLOVMEDICA

Pozývame vás na 20. výstavu zdravotníctva SLOVMEDICA
a 16. výstavu pre zdravotne postihntuých ľudí NON-HANDICAP

SLOVMEDICA a NON-HANDICAP, pretože zdravie je to najcennejšie, čo máme!

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap sú najvýznamnejším a jediným komplexným výstavným podujatím v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Slovmedica a Non-Handicap každoročne prinášajú ucelený prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok so zámerom poskytovať zdravotnú starostlivosť, rovnako ako najnovšie vybavenie nemocníc, prístroje na ošetrovanie pacientov a špecializované predmety dennej potreby pre telesne postihnutých. S cieľom kontinuálne získavať nové vedomosti o novinkách v odbore sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. V Inchebe majú príležitosť na výmenu poznatkov, aktívnu účasť na sprievodných programoch a spoznávanie noviniek prichádzajúcich na trh.

DOM ZDRAVIA Non-handicap

Mediálny partner

zoznam.sk logo medialny partner

Sledujte našu fan page  facebook INCHEBA EXPO BRATISLAVA