SLOVMEDICA a NON-HANDICAP, pretože zdravie je to najcennejšie, čo máme!

Význam zdravia si najlepšie uvedomíme až vo chvíli, keď ho stratíme my, alebo naši blízki. Výstavy SlovmedicaNon-Handicap každoročne prinášajú komplexný prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok s cieľom poskytovať tú najlepšiu starostlivosť - najnovšie vybavenie nemocníc, nástroje na ošetrovanie pacientov a špecializované predmety dennej potreby pre telesne postihnutých.

DOM ZDRAVIA Non-handicap

Sledujte našu fan page  facebook INCHEBA EXPO BRATISLAVA