Pozývame vás na 18. výstavu zdravotníctva SLOVMEDICA
a 18. výstavu pre zdravotne postihntuých ľudí NON-HANDICAP

Otváracie hodiny: 10.00 - 18.00 

Vstupné: základné vstupné 6 Eur
zľavnené vstupné
 - žiaci a študenti, ktorí sa preukážu dokladom o štúdiu 4 Eur
 - občania nad 65 rokov po predložení občianskeho preukazu 4 Eur
ZŤP a ZŤP so sprievodom vstup zadarmo
deti do 6 rokov (iba v sprievode dospelej osoby) vstup zadarmo

Parkovné: pre držiteľa parkovacieho preukazu pre osobu so zdravotným postihnutím 1 Eur
osobné vozidlo 5 Eur
úžitkové vozidlo 10 Eur
autobus 20 Eur

SLOVMEDICA a NON-HANDICAP, pretože zdravie je to najcennejšie, čo máme!

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap sú najvýznamnejším a jediným komplexným výstavným podujatím v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Slovmedica a Non-Handicap každoročne prinášajú ucelený prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok so zámerom poskytovať zdravotnú starostlivosť, rovnako ako najnovšie vybavenie nemocníc, prístroje na ošetrovanie pacientov a špecializované predmety dennej potreby pre telesne postihnutých. S cieľom kontinuálne získavať nové vedomosti o novinkách v odbore sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. V Inchebe majú príležitosť na výmenu poznatkov, aktívnu účasť na sprievodných programoch a spoznávanie noviniek prichádzajúcich na trh.

DOM ZDRAVIA Non-handicap

Mediálny partner

pravda mediálny partner

Sledujte našu fan page  facebook INCHEBA EXPO BRATISLAVA