Vážený obchodný partner,
Vážený návštevník,

ďakujeme vám za účasť a návštevu 17. ročníku medzinárodnej výstavy Poľovníctvo a oddych, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Incheba Expo Bratislava.