Dátum: 18. 2. 2018

Organizátor: Slovenská kynologická jednota

Všetky informácie nájdete na stránke organizátora www.skjshows.sk