Kontakt

Ľubomír Kopecký
riaditeľ koncepcií a rozvoja výstav

Incheba a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia

M +421 911 963 344
T
 +421 2 6727 2194
F
 +421 2 6727 2201
E lkopecky@incheba.sk