Pozývame vás na premiérový veľtrh laboratórnej techniky,
služieb a pomôcok testovania, skúšobníctva LABOR-TESTEXPO!

Dátum: 8. - 9. 11. 2012
Otváracie hodiny: 10.00 – 18.00
Hala: A0
Vstupné: 1€
Parkovné: auto 5€, autobus 10€

Online pozvánka na veľtrh - vstup zdarma
Je to jednoduché: stačí vytlačiť a vyplniť online prihlášku. Pri vstupe na veľtrh LABOR-TESTEXPO bude táto prihláška akceptovaná ako platná vstupenka.

Deň bez chémie?

Komfort pre život, alebo práve naopak, ohrozenie života. Odpoveď sa pokúsime nájsť na pripravovanej  výstave, ktorá je zvýraznením práce laboratórií pri kontrole, analýze až k vývoju nových progresívnych materiálov a technológii, ktoré robia život lepším.
Motto výstavy: "Laboratóriá pre vývoj riešení".

Tiež môžete navštíviť:
- knižný veľtrh BIBLIOTÉKA (8. - 11. 11.)
- výstavu vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA (8. - 11. 11)
- výstavu hodín a  šperkov HODINY A KLENOTY (9. - 11. 11.)
- výstavu minerálov, drahých kameňov a fosílií MINERÁLY (9. - 11. 11.)

V termíne 8. - 11. 11. sa koná aj výstava CENTRÁ EXELENTNOSTI vo výskume (hala A0).
Viac info na: http://www.tyzdenvedy.sk/tyzden-vedy-a-techniky.html?page_id=383     

Partneri veľtrhu LABOR-TESTEXPO:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Materiálovo technologická fakulta STU
Univerzita Komenského  v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, sekcia chémie
ZCHFP SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská Akadémia Vied
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločnosti
Združenie slovenských skúšobni
Združenie učiteľov chémie
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska  komora
Zväzy, Únie a Združenia potravinárskeho segmentu