Organizátorom podujatia je Slovenská kynologická jednota

Všetky informácie o podujatí nájdete na www.skjshows.sk