ORGANIZAČNÉ POKYNY A HARMONOGRAM ROKOVANÍ 29.9.2010

PONUKY KU KOOPERAČNÝM ROKOVANIAM:

PD Hlohovec
DELTA DEFENCE, a.s.
EXIMBANKA SR
KIWA, spol. s r.o.

Nové POPV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom.
Produkt je chránený EP 10164827.7.

New POPV's are surge protective devices designed for application in area of photovoltaic systems with DC circuits. The product is protected by EP 10164827.7.

Contact: E kiwa@kiwa.sk, T +421 37 69 27 011

ODEON - LIGHT s.r.o.
S Power Product, s.r.o.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

ToMaC - Milan Tomaškovič
Novinka firmy Milan Tomaškovič -ToMaC na IIDC/MKD – práce na hydraulickom  lise s rozmermi 2500 x 1500 (zdvih 700, otvorenie 1 300) pre skúšanie nástrojov (tuširovanie, montáž), lisovanie malých a stredných serií vyýiskov väčsich rozmerov.

Neu beim ToMaC fuer IIDC/MKD – neue Hydraulischepresse, 2500 x 1500 (Hub 700, Maximal-offnen 1 300) – fuer die Werkzeugpruefung (tuschieren, die Montage des Werkzeuges), Stanzen von klein- und mittleren Serien der groesseren Stanzteilen.
Kontakt: Milan Tomaskovic, T +421 903 039 620, E tomaskovic@tomac.sk

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Zväz Chemického a farmaceutického priemyslu SR
Continental Matador Rubber s.r.o.
Chemolak a.s.
Chemosvit a.s.
Duslo a.s.
Novácke chemické závody a.s.

Zväz strojárskeho priemyslu SR
Tech-holding s.r.o.
Techklima s.r.o.
Techservis s.r.o.
World Consult a.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKY K ÚČASTI NA KOOPERAČNÝCH DŇOCH:

Záväzná prihláška k účasti

Všeobecné podmienky účasti

Ponuka expozície 20m2

Tlačivo ku kooperačným rokovaniam