Ing. Ernest Nagy
riaditeľ veľtrhu
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

T
+421 2 6727 2588
F +421 2 6727 2201
M +421 903 464 920
E enagy@incheba.sk
E slovakiatour@incheba.sk

Ing. Renáta Urbančoková
T +421 2 6727 3106
F +421 2 6727 2201
M +421 903 209 660
E rurbancokova@incheba.sk

Beáta Michalíková
T +421 2 6727 2119
M +421 911 100 723
F +421 2 6727 2055
E bmichalikova@incheba.sk