Vážený obchodný partner,
Vážený návštevník,

ďakujeme vám za účasť a návštevu 16. veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA