Pozývame Vás na 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,
23. ročník výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a 8. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS!

Dátum: 28. 1. - 31. 1. 2016
Otváracie hodiny: odborná verejnosť široká verejnosť
štvrtok 9.00 - 18.00 piatok 13.00 - 18.00 predpredaj.sk
VSTUPENKY NA PREDPREDAJ.SK
piatok 9.00 - 13.00 sobota 9.00 - 18.00
nedeľa 9.00 - 17.00

Vstupné: základné vstupné 6 Eur
zľavnené vstupné
- žiaci a študenti, ktorí sa preukážu dokladom o štúdiu 4 Eur
- dôchodcovia (nad 65 rokov po predložení občianskeho preukazu) 4 Eur
- ZŤP a ZŤP so sprievodom 4 Eur

odborná verejnosť 15 Eur

deti do 6 rokov v sprievode platiacej dospelej osoby vstup bezplatne
novinári, ktorí sa preukážu platným press preukazom
(vizitka neumožňuje voľný vstup)

vstup bezplatne

Organizované školské skupiny:
žiak, študent 4 Eur
pedagogický dozor s organizovanou školskou skupinou
min. 10 žiakov po predložení menného zoznamu žiakov s názvom školy

vstup bezplatne
Vstup pre organizované školské skupiny na veľtrh je možný od piatku 29.1. od 9.00 hod.

Parkovné: pre držiteľa parkovacieho preukazu pre osobu s ŤZP 1 Eur
osobné vozidlo, motocykel 5 Eur
úžitkové vozidlo 10 Eur
autobus 20 Eur

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín.

itf 2015

itf 2015
itf 2015 itf 2015

Výstava Poľovníctvo a oddych je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu majú jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nebudú chýbať ani ukážky sokoliarstva, vábenia zveri, ochutnávky a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy.

poľovníctvo 2015 wellness 2015

Výstava WELLNESS A FITNESS je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou na šport. Aktívne propaguje zdravý životný štýl prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.

Záštita

MDVRR SR záštita itf slovakiatour


Odborný garant

Zväz cestovného ruchu SR itf slovakiatour 2016


Partnerský kraj

itf slovakiatour partnerský kraj veľtrh

Čestný hosť

jihomoravský kraj

Mediálni partneri

zoznam.sk logo

food logo

logo zzz