Pozývame Vás na 24. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,
25. ročník výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a 10. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS!

Otváracie hodiny: odborná verejnosť široká verejnosť
25. 1. 2018 26. - 28. 1. 2018
štvrtok 9.00 - 18.00 piatok 13.00 - 18.00
26. 1. 2018 sobota 9.00 - 18.00
piatok 9.00 - 13.00 nedeľa 9.00 - 17.00

Vstupné: základné vstupné  7 Eur

zľavnené vstupné
 - žiaci a študenti, ktorí sa preukážu dokladom o dennom štúdiu 5 Eur
 - ZŤP a ZŤP so sprievodom
   (zľavnené vstupné platí držiteľ preukazu aj sprevádzajúca osoba) 

5 Eur

odborná verejnosť - vstupenky je možné zakúpiť len v pokladni výstaviska
počas otváracích hodín pre odbornú verejnosť
15 Eur

deti do 6 rokov v sprievode platiacej dospelej osoby vstup bezplatne
novinári, ktorí sa preukážu platným press preukazom  (vizitka neumožňuje voľný vstup) vstup bezplatne

Parkovné: pre držiteľa parkovacieho preukazu pre osobu s ŤZP 1 Eur
osobné vozidlo 6 Eur
úžitkové vozidlo 10 Eur
autobus 20 Eur

Vstupenky pre širokú verejnosť si môžete zakúpiť v pokladni výstaviska počas konania podujatia alebo cez predpredaj.sk

predpredaj.sk


Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín.

itf slovakiatour 2016

itf slovakiatour 2016
itf slovakiatour 2016 itf slovakiatour 2016

Výstava Poľovníctvo a oddych je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu majú jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nebudú chýbať ani ukážky sokoliarstva, vábenia zveri, ochutnávky a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy.

poľovníctvo a oddych 2017 wellness a fitness 2017

Výstava WELLNESS A FITNESS je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou na šport. Aktívne propaguje zdravý životný štýl prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.

Partnerský región

región nitra itf slovakiatour


moravskoslezský kraj

žilinský turistický kraj


Medialny partner

zoznam.sk logo medialny partner

pravda logo