Organizačné pokyny pre vystavovateľov (.pdf)

Všeobecné podmienky účasti (.pdf)

Profil vystavovateľov (.pdf)