Podmienky SK/CZ Barber Battle 2018

Hodnotenie: 

 • kvalita a technika prevedenia strihu
 • čistota pracovného prostredia
 • profesionalita barbera
 • kreativita

Podmienky: 

 • Súťažiaci a model musí mať viac ako 18 rokov  /okrem študentskej kategórie/
 • Registračný poplatok zahŕňa vstup pre súťažiaceho a jeho modelu
 • jedna kategória = jeden model
 • Pri registrácií dostane každý model a súťažiaci pridelené svoje číslo.

Súťažiaci musí mať vlastné:

 • strojčeky
 • nožnice
 • fén
 • britvy
 • kefy / hrebene
 • pláštenku
 • stylingové prípravky

Všeobecné podmienky:

 1. Model nemôže mať predpripravený strih. Vlasy nesmú byť strihané a tvarované akýmkoľvek spôsobom pred súťažou. Počas súťaže musí byť ostrihaná minimálne 1/2 z dĺžky vlasov.
 2. Súťažiaci musí predviesť zmenu účesu. Vlasy modelu budú zhodnotené pred strihom, alebo počas registrácie. Porušenie tohto pravidla bude hlavným bodom, ktorý rozhoduje aj o diskvalifikácií zo súťaže.
 3. Všetci súťažiaci sa musia registrovať ráno pred otvorením výstavy (o mieste a čase budeme informovať). Ak súťažiaci zmešká registráciu, alebo začiatok jeho súťažnej kategórie, stráca jeho miesto v súťaži a registračný poplatok.
 4. Všetci súťažiaci majú určený čas a špecifikácie na strih podľa kategórie. Porota bude hodnotiť na bodovacom systéme od 1 (najmenej) po 10 (najviac) bodov. Ak je v jednej kategorií rovnaký počet bodov, porota spolu určí hlavného víťaza.      

*SK/CZ Barber Battle si vyhradzuje práva na zrušenie a zmenu podmienok


Klasický pánsky strih: /40 min.

Všetci súťažiaci majú 40 minút na vytvorenie klasického pánskeho strihu.

Kategória sa nesie v znamení strihov Combover, Pomps, Tapers, Part and Comps a pod.

Hodnotí sa:

 • technika práce nožnicami a strojčekom
 • čistota pracovného prostredia
 • profesionalita barbera
 • konečný styling


Hair Tattoo Design /45 min.

Všetci súťažiaci majú 45 minút na vytvorenie dizajnu podľa vlastnej predstavivosti.

Zakázané je používať predlohu v akejkoľvek forme /papier, tablet, mobil a pod./

Hodnotí sa:

 • technika práce
 • čistota pracovného prostredia
 • profesionalita barbera
 • kreativita


Fade na čas /20 min.

Všetci súťažiaci majú 20 minút na vytvorenie Fast Fade.

Každý model musí mať dĺžku vlasov na vrchu hlavy 6mm / no.2.

Boky nesmú byť predstrihané.

Línie/kontúry nesmú byť predpripravené

Hodnotí sa:

 • čistota fade-u
 • profesionalita barbera
 • rýchlosť a konečný vzhľad    


Barbergirl  /40 min.

Všetky súťažiace majú 40 minút na vytvorenie klasického pánskeho strihu.

Kategória sa nesie v znamení stihov Combover, Pomps, Tapers, Part and Comps a pod.

Hodnotí sa:

 • čistotu fade-u
 • profesionalita
 • čistotu pracovného prostredia 
 • celkový vzhľad


Študenti   /50 min

Všetci súťažiaci majú 50 minút na vytvorenie klasického pánskeho strihu.

Kategória sa nesie v znamení stihov Combover, Pomps, Tapers, Part and Comps a pod.

Hodnotí sa :

 • technika práce nožnicami a strojčekom
 • čistota pracovného prostredia
 • profesionalita barbera
 • konečný styling

*študentská kategória sa uskutoční ak sa prihlási minimálne 10 súťažiacich