Sprievodný program
3.3.2010
Predstavenstvo a dozorná rada ZSR SR na veľtrhu INDUSTRY EXPO 2010
Garant: Zväz strojárskeho priemyslu SR
Miesto konania: EXPO CLUB prízemie
Čas konania: 10.30 – 14.00Ponuka subdodávok v segmente osobných automobilov a stavebných strojov
Miesto konania: Programové centrum P2 Hala D
Čas konania: 11.00 – 17.00

Alternatívne zdroje energie pre mestá a obce - konferencia
Garanti: A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu, Združenie miest a obcí Slovenska
Miesto konania: Programové centrum 3 Hala D
Čas konania: 12.30 – 15.00
(Ing.ŠtefanPepich,+421 907 158 005,stefan.pepich@gmail.com)

Program:

 

  1. Využívanie poľnohospodárskej biomasy v energetike – Ing. Štefan Pepich, PhD., TSÚP Rovinka
  2. Pestovanie energetických plodín – alternatíva využitia produkčne nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy - Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., TF SPU v Nitre
  3. Realizované projekty na výrobu tepla zo slamy -  Ing. Ľubomír Ceplák, KOMES a.s., Martin
  4. Spaľovanie poľnohospodárskej biomasy v alternatívnom kotly Verner A 25 (5 ročné skúsenosti s vykurovaním administratívnej budovy fi. AGRASERVIS) -  Ing. Karol Považan, AGRASERVIS, Košťany nad Turcom
  5. Suchá fermentácia – spracovanie komunálneho odpadu - Ing. Karol Považan, AGRASERVIS, Košťany nad Turcom


Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb

3. marca 2010; 13.00 – 16.00 Organizácia:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Názov:

Národná cena SR za kvalitu – význam a prínosy

Organizácia:

TSÚ Piešťany, š.p.

Názov:

Certifikácia výrobkov určených na vývoz do RF, Ukrajiny a Bieloruska

Organizácia:

VÚTCH Chemitex, a.s.

Názov:

Skúšanie materiálov pre automobilový priemysel z hľadiska ich bezpečnosti

Organizácia:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.

Názov:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. , tradícia a kvalita na trhu metrologických služieb

Organizácia:

Technická inšpekcia, a.s.

Názov:

Bezpečnosť elektrických zariadení

Organizácia:

Narimex, s.r.o.

Názov:

10 krokov k spoľahlivému skrutkovému spoju

Organizácia:

Výskumný ústav dopravný Žilina, a.s.

Názov:

Činnosť VÚD a.s. Žilina

Organizácia:

Skúšobňa oceľových lán Technickej univerzity v Košiciach

Názov:

Defektoskopia v praxi

Organizácia:

Výskumný ústav spojov n.o.

Názov:

Hodnotenie prijímačov DVB-T


Garant: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri

Miesto konania: Programové centrum P 1 Hala D ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čas konania: 13.00 – 16.00


(Ing. Veronika Konická,+421 2 5249 6847,veronika.konicka@normoff.gov.sk,www.normoff.gov.sk)

 

4.3.2010

Obrábanie kovov, rezné kvapaliny a nástroje
Garant: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU,člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
Miesto konania: Programové centrum 3 Hala D
Čas konania: 9.00 – 15.00
(Dr.Pavol Klucho,+421250207624,tribologia@post.sk,tribologia@centrum.sk,www.intertribo.sk)

 

Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb

4. marca 2010; 09.30 – 11.30 Organizácia::

TSÚ Piešťany, š.p.

Názov:

Posudzovanie zhody strojových zariadení podľa novej smernice EU č. 2006/42/ES

Organizácia:

Skúšobňa oceľových lán Technickej univerzity v Košiciach

Názov:

Defektoskopia v praxi

Organizácia:

Narimex s.r.o.

Názov:

10 krokov k spoľahlivému skrutkovému spoju

Organizácia:

VÚTCH Chemitex, a.s.

Názov:

Skúšanie materiálov pre automobilový priemysel z hľadiska ich bezpečnosti

Organizácia:

Technická inšpekcia, a.s.

Názov:

Bezpečnosť strojov

Organizácia:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Názov:

Národná cena SR za kvalitu – význam a prínosy

Organizácia:

Výskumný ústav dopravný Žilina, a.s.

Názov:

Činnosť VÚD a.s. Žilina

Organizácia:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.

Názov:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. , tradícia a kvalita na trhu metrologických služieb

Organizácia:

Výskumný ústav spojov n.o.

Názov:

Hodnotenie prijímačov DVB-T

 

Garant: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri 

Miesto konania: Programové centrum 1 Hala D ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čas konania: 09.30 – 11.30
(Ing. Veronika Konická,+421 2 5249 6847,veronika.konicka@normoff.gov.sk,www.normoff.gov.sk)

 

 

Workshop
Garant: Carl Zeiss spol. s r.o.
Miesto konania: Programové centrum 2 Hala D
Čas konania: 10.00 – 12.00
(Ing. Peter Popik,+421 255 646 782,popik@zeiss.sk,www.zeiss.sk)

 
Deň ZCHFP SR v rámci veľtrhu INDUSTRY EXPO 2010
Garant: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Miesto konania: EXPO CLUB prízemie
Čas konania: 10.00 – 17.00
(Ing. Štefan Petkanič,+421 2 4820 9001,+421 905 259 786,zchfp@zchfp.sk, www.zchfp.sk)

Lepenie kovov a plastov pozvánka
Garant: Slovenská zváračská spoločnosť, člen Združenia vedecko – technických spoločností
Miesto konania: Programové centrum 1 Hala D
Čas konania: 13.30 - 17.00
(Ing. Viera Križanová,+421 911 789 879,krizanova@szswelding.eu,
www.szswelding.eu,www.weldigportal.sk,www.4weld.sk,www.zsvts.sk)
 

Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku - konferencia harmonogram
Garanti: Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Združenie automobilového priemyslu SR
Partneri konferencie: Slovenská technická univerzita Bratislava, Plastový klaster Nitra, Plastr Zlin
Miesto konania: Programové centrum 2 Hala D
Čas konania: 13.00 – 16.00
(Ing.Stefan Chudoba,+421(0)335331712 chudoba@autoklaster.sk,branislav.pastucha@trnava.sk,www.autoklaster.sk)

5.3.2010

Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb

5. marca 2010; 09.30 – 11.30 Organizácia:

Výskumný ústav dopravný Žilina

Názov:

Činnosť VÚD a.s. Žilina

Organizácia:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Názov:

Národná cena SR za kvalitu – význam a prínosy

Organizácia:

VÚTCH Chemitex, a.s.

Názov:

Skúšanie materiálov pre automobilový priemysel z hľadiska ich bezpečnosti

Organizácia:

TSÚ Piešťany, š.p.

Názov:

Termovízna diagnostika v priemyselnom prostredí

Organizácia:

Výskumný ústav spojov n.o.

Názov:

Hodnotenie prijímačov DVB-T

Organizácia:

Narimex s.r.o.

Názov:

10 krokov k spoľahlivému skrutkovému spoju

Organizácia:

Technická inšpekcia, a.s.

Názov:

Nová legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení

Organizácia:

Skúšobňa oceľových lán Technickej univerzity v Košiciach

Názov:

Defektoskopia v praxi

Organizácia:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.

Názov:

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. , tradícia a kvalita na trhu metrologických služieb

Garant: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri 
Miesto konania: Programové centrum 1 Hala D ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čas konania: 09.30 – 11.00
(Ing. Veronika Konická,+421 2 5249 6847, veronika.konicka@normoff.gov.sk,www.normoff.gov.sk)

Workshop
Garant: Carl Zeiss spol. s r.o.
Miesto konania: Programové centrum 2 Hala D
Čas konania: 10.00 – 14.00
(Ing. Peter Popik,+421 255 646 782,popik@zeiss.sk,www.zeiss.sk)