tibor straka príhovor ideb 2018Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB je pre členské firmy Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky už tradične vynikajúcou príležitosťou pre prezentáciu svojich výrobných schopností a najmä na predstavenie technologických noviniek a modernizovaných obranných systémov. Akýkoľvek progres v oblasti vývoja a výroby obrannej techniky je výsledkom obrovského úsilia našich firiem, ktoré sa musia prispôsobovať tvrdej medzinárodnej konkurencii a neustále bojovať o svoje miesto na trhu.

Veľtrh IDEB je miestom, kde sa vystavovatelia môžu svojim partnerom, zákazníkom, ale aj konkurencii pochváliť so svojimi výsledkami, porovnať sa so svetom, získať množstvo informácií, kontaktov či obchodných príležitostí. Zároveň je to fórum pre výmenu informácií, názorov a námetov medzi vývojármi, výrobcami a obchodníkmi na jednej strane a užívateľmi, ktorí reprezentujú armády jednotlivých krajín, na strane druhej.

Stalo sa už dobrým zvykom, že to najlepšie zo slovenskej produkcie predstavujeme spravidla práve na veľtrhu IDEB. Bude tomu tak i na tom nadchádzajúcom ročníku veľtrhu v roku 2018. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR spolupracuje s organizátorom veľtrhu na širokom zastúpení vystavovateľov z radov členov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR a tiež na príprave kvalitného odborného sprievodného programu.

Verím, že IDEB 2018 bude priestorom pre úspešnú prezentáciu výrobcov obrannej techniky a opäť prekoná počty návštevnosti.

Ing. Tibor Straka
prezident Združenia bezpečnostného
a obranného priemyslu Slovenskej republiky