Sprievodný program

Sprievodný program IDEB 2018


Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách

Termín – časový priebeh: 16.5.2018 – od 9:00 do 18:00.

Miesto: EXPO Club Prízemie


Medzinárodná konferencia: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ - VÝZVY

Termín – časový priebeh: 17.5.2018 – od 9:00h do 16:00h.

Miesto: EXPO Club Prízemie