Pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB je podujatím, ktoré od svojho prvého ročníka v roku 2006 sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu  doma a vo svete. Je platformou, na ktorej sa prezentuje obranný potenciál SR s dôrazom na jeho dlhodobý rozvoj vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov.

Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou šancou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov, vďaka ktorým môžu posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

Vážený obchodný partner, využite jedinečnú príležitosť predstaviť svoju ponuku predstaviteľom obranných rezortov a nadviazať spoluprácu pri dôležitých investičných zámeroch.

Dôvody na Vašu prezentáciu:

  • očakávaná rozsiahla modernizácia Ozbrojených síl SR v segmente pozemných a vzdušných síl
  • priestor na nové kooperácie v rámci V4
  • posilnenie ochrany štátnej hranice a zabezpečenie Schengenského priestoru