Novinky prezentované na veľtrhu

Bezpečnostné - neprierazné HIGH SECURITY produkty

Flexibilné svetlá na čítanie máp PA2310R

Diaľkovo ovládané bezposádkové pozemné vozidlo 4x4 „UGV-150 ISTAR“

Vzdušný diaľkovo ovládaný útočný bezpilotný prostriedok „PREDATOR AX-1“

Patria Nemo 120 mm mortar system

EJDER YALCIN 4X4 TACTICAL WHEELED ARMORED VEHICLE