Pozývame Vás na 7. medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB
Otváracie hodiny: streda 9.00 - 18.00  
  štvrtok 10.00 - 18.00   
  piatok 10.00 - 16.00   

Vstupné: Odborná verejnosť:  
  základné vstupné 20 Eur
  základné vstupné zakúpené online 15 Eur
logo predpredaj ideb 2018

Deťom do 15 rokov je vstup do výstavných hál zakázaný
Vstup pre širokú verejnosť - v piatok po 13.00 h 1 Eur

Ministerstvo obrany SR v uniforme alebo na preukaz vstup bezplatne
Ozbrojené sily SR v uniforme alebo na preukaz vstup bezplatne
Ministerstvo obrany ČR v uniforme alebo na preukaz vstup bezplatne
Armáda ČR v uniforme alebo na preukaz vstup bezplatne
Ministerstvo vnútra SR v uniforme vstup bezplatne
Zbor väzenskej a justičnej správy v uniforme vstup bezplatne

Parkovné: osobné vozidlo  8 Eur
  úžitkové vozidlo 15 Eur
  autobus 20 Eur

Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v Bratislave je významnou prehliadkou obranných a bezpečnostných technológií v strednej Európe so silnou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a odborných návštevníkov. Veľtrh IDEB je vysoko špecializované podujatie, ktoré od prvého ročníka v roku 2006 má svoje vybrané publikum a sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete. Posledný ročník potvrdil, že IDEB má v kalendári významných podujatí tohto charakteru svoje nezastupiteľné miesto a patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu.

Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi na domácej pôde, vďaka ktorým môžu posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

Pre zahraničné subjekty, ktoré sa chcú presadiť v regióne krajín V4 je to jedinečná príležitosť na prezentáciu a nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi rezortu obrany, ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek zo stredoeurópskeho regiónu.

ideb 2016 ideb16
ideb16

ideb16

Mediálni partneri

mediálny partner ideb 2018

magnet press ideb 2018

ideb media partner 2018


ideb media partner 2018


zoznam.sk mediálny partner