Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB je platformou, na ktorej sa prezentuje obranný potenciál SR s dôrazom na jeho dlhodobý rozvoj vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov. Najmodernejšia vojenská technika, vybavenie na zaistenie ochrany a bezpečnosti a dynamické ukážky – to všetko je súčasťou tohto medzinárodného podujatia. Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou šancou na prezentáciu a na nadviazanie kontaktov, vďaka ktorým môžu posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

IDEB, ktorý sa koná len každé dva roky, tiež poskytuje množstvo zaujímavých prednášok za účasti významných odborníkov z oblasti obrany, pričom sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete. Patrí preto k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu v strednej Európe.

Záštita a odborná garancia IDEB 2018:

  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  • Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky
ideb 2016 ideb16
ideb16

ideb16