FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET

amavet festival vedy a techniky bibliotéka

Pozývame vás na celoštátne finále súťaže vedecko-technických bádateľských projektov Festival vedy a techniky AMAVET a interaktívnu výstavu Veda netradične. Podujatia sa konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Festival vedy a techniky AMAVET  je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. Účastníci prezentujú svoje výskumy formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej prezentácie v nasledovných kategóriách: Biológia, Chémia, Medicína a zdravotníctvo, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Spoločenské vedy.

Tohtoročná Veda netradične sa bude niesť v znamení motta „Poznaj, pochop, rozvíjaj“. Na podujatí Veda netradične môžete navštíviť množstvo interaktívnych stánkov zameraných na rôzne oblasti vedy a techniky.

Viac informácií o Festivale vedy a techniky AMAVET nájdete na www.festivalvedy.sk

Viac informácií o Týždni vedy a techniky nájdete na www.tyzdenvedy.sk