Médiá

Martina Macková
Communication manager, hovorkyňa
M +421 911 100 726
T +421 2 6727 3345 - office
T +421 2 6727 2177 - tlačové stredisko
F +421 2 6727 2254 - fax
E mmackova@incheba.sk