Základné informácie
Dátum
18. - 20. 5. 2011
Popis
Medzinárodný veľtrh policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky
Umiestnenie
Hala B1, Voľná plocha E
Riaditeľ veľtrhu
Ľubomír Kopecký
Záštita

O odbornú spoluprácu boli požiadaní:

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – odbor poľnohospodárskej a lesníckej politiky
Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia vôd a energetických zdrojov, GWP Slovensko
PrezídiumPolicajnéhozboru
PrezídiumHasičskéhoazáchrannéhozboru
Horská a banská záchranná služba
Národný Bezpečnostný Úrad
Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska
Združenie ochrany majetku a osôb
Česká protipovodňová asociace
Materiálovotechnologická fakulta STU- Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, Trnava
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD
Rescue Team Slovakia o.z.
www.geoinformatika.sk - portál Geoinformatika.sk - spravodajský portál slovenskej a českej geokomunity
SHMÚ- Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Meteo s.r.o.
Asociácie vodárenských spoločností (AVS)

Partneri

Zoznam.sk

Najnavštevovanejší portál na slovenskom internete.