Sprievodný program

UDELENÉ CENY PRIX A GRAND PRIX

 

kategória bezpečnosť (polícia)


cena grand prix

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

RAMER 10 - radarový merač

 

cena prix

Grand Power s.r.o.

Grand Power P 11 – zbraň

 

 

kategória záchrana (hasiči)


cena grand prix

ALISON Slovakia s.r.o.

centrálny manažment riadenia hasičských staníc

 

cena prix

PYRA spol. s r.o.

Kanadský chcemický ohrievač

 

 

kategória ochrana (IZS a krízový manžmnet)


cena grand prix

AUDIOPRO s.r.o.

EFOY Pro 600-gennerátor-alter. ekol. zdroj elektr. energie

 

cena prix

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Mobilný protipovodňový systém TIGER DAM

 

RHINESTONE s.r.o.

WATER - GATE WA 2835  - Braň se vodě

 

kategória  hasičské vozidlo


cena grand prix

STRAŽAN s.r.o.

Špeciálne cisternové vozidlo na čistenie a prepravu vody

 

 

 

18.5.2011
Prevencia pred povodňami, revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí

Úvodné vystúpenie - zhodnotenie doterajšej práce na úseku integrovaného manažmentu povodí a krajiny

Ing. Martina Kováča Splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí   a krajiny

 

Protipovodňová ochrana v SR- legislatíva a prax  

Ministerstvo životného prostredia – sekcia vôd

 

„ Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na základe § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v podmienkach SVP, š.p. Banská Štiavnica „

SVP, š.p. Banská Štiavnica

 

Spoluúčasť hydromelioračných kanálov pri odstraňovaní následkov povodní

Hydromeliorácie š.p.

 

Správa štátnych hmotných rezerv SR  pri riešení protipovodňových opatrení

Spáva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

 

HaZZ –  „Povodne na Slovensku v roku 2010“


„ Zhodnotenie realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na základe § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v podmienkach SR

Lesy Slovenskej Republiky š.p.

 

Miesto : Expo Club prízemie 12.00 – 15.00 hod.19.5.2011
Medzinárodná súťaž  ( III. ročník  Majstrovstiev Slovenskej republiky ) vo vyslobodzovaní zranených osôb  z havarovaných vozidiel

Miesto: Voľná plocha E 08.00 – 15.00 hod.DENNE
Firemné prezentácie

Miesto: Voľná plocha E

Ablum s.r.o. – prezentácia protipožiarnej gule ELIDE FIRE
18.05.2011 10.00hod, 12.00. hod., 14.00 hod.
19.05.2011 10.00 hod., 12.00.hod., 14.00 hod.
20.05.2011 10.00 hod., 12.00 hod., 14.00 hod

 

4BG, s.r.o. VP 1

Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. VP 1

Braň se vodě - Rhinestone s.r.o. VP 6

Geodesign, s.r.o. VP 1A

JOHNNY SERVIS s.r.o. VP 3

Strojírny Třinec, a.s. VP 2

 

EXPONÁTY prihlásené do súťaže Grand PRIX/ PRIX: 


KVANT spol. s r.o. – laboratórny infor. systém pre forenzné aplikácie ,, Evidence“

 

 

 

Ablum s.r.o. – ELIDE FIRE – automatický hasiaci prostriedok

 

 

PYRA spol. s r.o. – Kanadský chemický ohrievačALISON Slovakia s.r.o. – Centrálny manažment riadenia hasičských staníc

 

Spoločnosť GRAND POWER s.r.o. – samonabíjacia pištoľ GRAND POWER P1 Mk7

Grand Power model P11

 

Aliter Consulting, s.r.o. – rýchlo nasaditeľný IKT systém
COMTANET

Braň se vodě  - Rhinestone s.r.o., WATER - GATE WA 2835


ZTS Elektronika SKS, s.r.o. – prístroj RAMER 10Audiopro s.r.o. - EFOY Pro4BG, s.r.o. - mobilná plnička PP vriec na piesok

 

JOHNNY SERVIS s.r.o. - Systém mobilních protipovodňových hrází Tiger Dam
Tiger DAM SYSTEM - prospekt