Záverečná správa

Výsledky súťaže PRIX E+R+P a GRAND PRIX E+R+P

Novinky na veľtrhu E+R+P 2009

CAS 30 – IVECO Trakker  AT 260T45W 6x6 veľkoobjemová cisternová automobilová striekačka – THT Slovensko, s.r.o.

Molekula – softvér,  ktorý číta ŠPZ  www.molekula.sk

Exponáty prihlásené do súťaže GRAND PRIX ERP/ PRIX ERP 09

Hummer na ERP vo verzií pre políciu a záchranárov
   www.powermotors.sk

Automatizácia a riadenie  každodennej činnosti policajného zboru a ostatných oddelení ministerstva vnútra - „Mobilný Policajt“, Alison Slovakia, s.r.o./SAAB Technologies AB, Švédsko 
www.mobilny-policajt.sk

Bezdrôtový rozhlas  pre mestá a obce - miestny informačný systém AMO, JD ROZHLASY SK s.r.o.

Nová generácia elektronických sirén - PAVIAN NG

AMADEO, varovný podnikový systém  a evakuačný rozhlas  - Telegrafia a.s.

Nová služba ČESMAD ASSISTANCE- vyslobodzovanie a odťahovanie nákladných vozidiel

Svietidlá pre profesionálov

Nová výcviková souprava pro Bundeswehr

Účinné a spoľahlivé hydrantové systémy a plávajúce čerpadlá od spoločnosti Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o. www.phhp.sk

Hasící přístroje a hydrantové systémy od společnosti ČERVINKA -CZECH REPUBLIC s.r.o./ Progressive fire extinguishers and hydrant systems from company ČERVINKA -CZECH REPUBLIC s.r.o.

Mobilný protipovodňový zátaras s povoleným presakom  www.vop-db.cz 
Protitankový zátaras upravený pre potreby polície             www.vop-db.cz

Informačné a konzultačné centrum ZOMO

Mudroch LABS s.r.o. - Ochrana proti odpočúvaniu, vývoj, výroba VF a špeciálnej elektroniky

Protipovodňová ochrana Quick-Snake® od firmy BEX


AUDIOPRO s.r.o. -  SKB Cases:
Novinky z oblasti komunikační techniky - premiéra na Slovensku : komunikačně-ochranný systém QUIETPRO
Novinky z oblasti bezpečnostní transportní techniky - přepravní boxy, kufry a rackové systémy.VEP Bojnice – nepriestrelné a taktické vesty ,, SLOVENSKÁ VÝROBA -17 ROKOV NA TRHU,,


Nové produkty firmy PYRA, novinky na Slovensku z oblasti EOD a pre vybavenie špeciálnych jednotiek:

Výrobky pre ničenie nálezovej munície pri pyrotechnickom odmínovaní priestoru na báze termitových zloží

Výrobky pre špeciálne zásahové jednotky


ReTWis® malé prenosné zariadenie určené k detekci a lokalizácii osôb za pevnými prekážkami – medzinárodná premiéra

Spravodajský portál slovenskej a českej komunity
                                                                     www.poziar.sk


 

                        E+R+P

                                 / EMERGENCY + RESCUE-SECUREX+PYROPOL/

                      5. ročník medzinárodného veľtrhu policajnej , zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky

                                 19. – 21.5.2009

       AKTUÁLNY VEĽTRH S AKTUÁLNOU PONUKOU

Stratégia rozvoja veľtrhu E+R+P na rok 2009

                Veľtrh E+R+P v jeho začiatkoch (r. 2003) sledoval politicko - hospodársku situáciu v Európe, očakávaný vstup Slovenska do EÚ a Schengenského priestoru. Z tohto vychádzal aj rozhodujúci profil vystavovateľov, ktorý bol orientovaný na políciu a jej sekciu - cudzineckú a hraničnú políciu a colnú správu. Pre rok 2009 sa v termíne 19.- 21.5.2009 pripravuje už 5. ročník medzinárodného veľtrhu policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky E+R+P (EMERGENCY+ RESCUE – SECUREX + PYROPOL).

Dosiahnutý pozitívny ohlas bezpečnostného veľtrhu IDEB 2008 nás tiež motivoval v posilnení a zefektívnení postavenia veľtrhu E+R+P medzi bezpečnostnými veľtrhmi na Slovensku, ktorého rozhodujúce zložky patria pod Ministerstvo vnútra SR a Ministerstva obrany SR .

Tieto ciele sú premietnuté aj v motte pre rok 2009 „KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ“.

Aj preto dochádza k jeho rozšíreniu a výraznému posilneniu sekcie hasičskej – záchranárskej o protipovodňovú techniku, zabezpečovaciu techniku, zabezpečenia verejného poriadku, technických prostriedkov polície a kriminalistických služieb. Zaradením veľtrhu do termínu konania snemu ZMOS-u, došlo k posilneniu odbornej návštevnosti v komunálnej sekcií a výrazná bude i mediálna prezentácia pre laickú verejnosť v oblastizabezpečovacích zariadení.


Dôvody na prezentáciu

• účasť popredných špecialistov a odbornej verejnosti

ODBORNÍ GARANTI

pre rok 2009 navrhli oblasti rozvoja služieb pre bezpečnostné rezorty a civilný sektor:

• mechanická a elektromechanická zabezpečovacia technika objektov a automobilov
• prostriedky a zariadenia na osobnú ochranu a bezpečnosť
• inteligentné riešenia elektronickej kontroly prístupov pre bytové a komerčné využitie
• trezory a banková technika
• systémy na vyhľadávanie osôb - Prevencia úrazov a násilia u detí a dorastu
• zabezpečenie vozidiel
• dispečerské pracoviská a ich komunikácia – dátová
• endoskopia a termovízia
• nové postupy pri zabezpečovaní miesta činu
• svetlá - osvetlenie priestoru- svietiace balóny, baterky
• prostriedky na zabezpečenie športových a iných bezpečnostných akcií
• modernizácia vodných diel
• zabezpečenie a preprava nebezpečného nákladu
• mobilné technické zariadenia na váženie a STK
• ultraľahké lietadlá – UAV
• kynológia/hipológia - prepravné prostriedky
• GIS - informačný systém - počítačová kriminalita, softwarové pirátstvo
• prenosové siete - špeciálne sofwery pre políciu
• balistická ochrana, balistické štíty, protiúderové komplety ,rukavice, okuliare
• nesmrtiace zbrane/donucovacie prostriedky
• krátke zbrane pre policajta a špeciálne jednotky
• obleky pre pyrotechnikov
• detekcia výbušných systémov
• detektory na zisťovanie prítomnosti munície/výbušnín, drog
• čítacie zariadenia biometrických údajov dokladov, overovanie pravosti dokladov, bankoviek
• tréningové centrá – strelnice
• technické prostriedky pre dopravnú políciu