Zrozumiteľná forma návodu na riešenie niektorých problémov Slovenska

 

Prípravy na workshop 2010, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. septembra až 1. októbra počas medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO, sa v neľahkom čase a v mravne zložitých situáciách, úspešne skončili. Máme šancu ukázať, že pristupujeme na pravom brehu Dunaja k dlhodobému formovaniu veľtrhu v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a svetelnej techniky v súlade s potrebami Slovenska. Workshop 2010 si kladie za úlohu zo záplavy informácií vybrať podstatné a užitočné fakty, ktoré poskytneme cieľovým skupinám zadarmo. Preto veľtrhy, ktoré dodržujú isté profesionálne štandardy prežijú aj v internetovej ére.

Blok workshopu 2010 Systémy a zariadenia technologického zabezpečenia pozemných komunikácií je zameraný na diaľnice a rýchlostné cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s., rozvoj cestnej siete, ktoré spravuje Slovenská správa ciest (SSC) a pomoc Združeniu miest a obcí (ZMOS) pri rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia. K. Heiss z Bazileja oboznámi poslucháčov s možnosťami jedinečného softvérového produktu ReluxTunnel, ktorý sa testoval na Slovensku pred otvorením tunela Bôrik a bol východiskom pri príprave osvetlenia štyroch tunelov prvého balíka PPP projektu diaľnice D1. Je známe, že cena všetkých zariadení technologického vybavenia tunelov sa odvíja od projektu osvetlenia tunelových rúr. Preto vítame, že po premiére tohto jednoduchého a intuitívneho otvoreného softvéru na medzinárodnom veľtrhu Light + Building vo Frankfurte n/M máme možnosť sa stretnúť s jeho autormi na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Kontrakting ako metóda  obnovy a rekonštrukcie osvetľovacích zariadení pozemných komunikácií je stále aktuálna, tým viac, že projekty financované prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nepokrývajú v plnom rozsahu potreby miest a obcí na Slovensku.  Združenie miest a obcí (ZMOS) má na pôde workshopu 2010 jedinečnú možnosť zahájiť dialóg s firmou STRABAG Anlagentechnik a premeniť osvetľovacie zariadenia pozemných komunikácií 2786 sídiel z celého Slovenska na inteligentnú infraštruktúru. Myšlienku modernizácie a úspor nákladov na úseku verejného osvetlenia predstaví aj Z. Hasoň z ČR. Zámerom jeho prednášky je docieliť taký stav, aby sme potrebovali aj na Slovensku čo najmenej elektrární. K tomu slúži predovšetkým najpokrokovejšie diaľkové monitorovanie a ovládanie verejného osvetlenia systémom MINOS. O realizáciách tohto systému v ČR a na Slovensku sa s nami podelí J. Slaba z Prahy. Prezentáciu Centrálneho riadiaceho systému štyroch tunelov na ceste M6/M60 Pécs – Budapešť a nového tunela na pražskom cestnom okruhu určite uvítajú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s.

Obnoviteľné zdroje energie zahŕňajú široké a rôznorodé pole technológií. V ďalšom bloku workshopu 2010, ktorý zorganizoval Zväz slovenských vedecko – technických spoločností (ZSVTS), sú predstavené rozvinuté a ekonomicky samostatné technológie, ktoré zahŕňajú energiu vetra - Komerčné a malé veterné elektrárne (M. Katrenčik), energiu vody - Malé vodné elektrárne (P. Dušička), slnečnú energiu - Moderné aplikácie fotovoltiky (P. Trnečka) a bioplyn - Bioplyn na Slovensku (M. Kušnír). Neodmysliteľnou súčasťou tohto bloku sú príspevky – Ciele v oblasti výroby energie z obnoviteľných nosičov energie  (J. Víglaský) a Podporné programy pre obnoviteľné zdroje energie (Pavol Starinský).

Na medzinárodnom veľtrhu ELEKTRO EXPO a workshopu 2010 bude dominovať v dňoch 30. septembra a 1. októbra Svetelná technika. Prednáškový cyklus zaháji Inžiniersky program pre projektantov osvetľovacích sústav ReluxSuite, ktorý si možno stiahnuť na internete zadarmo. Jeho správne a v plnom rozsahu využívanie však vyžadujeme školenie, ktorého obsah a rozsah priblíži poslucháčom M. Hegi z Bazileja. Aktuálna téma Použitie noriem pre LED zdroje a svietidlá v tuneloch je predmetom prednášky F. Janduru z EZÚ Praha. Do programu workshopu 2010 je zahrnutý aj Inovačný koncept núdzového osvetlenia, ktorý prednesie M. Kalčík z Prahy. M. Paxián predstaví nielen  novinky prezentované na veľtrhu Light + Building, ale aj maskot workshopu 2010, t. j. produkt  SUNWIND, ktorý integruje obnoviteľné zdroje energie a osvetlenie pozemných komunikácií bez distribučných inštalácií. Verejnosť ho prvýkrát videla v dňoch 14. až 16. septembra 2010 na veľtrhu v poľskom meste Bielsko – Biala. Určite by nemali chýbať na prednáške J. Zaťka Osvetlenie viacúčelovej športovej haly zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave funkcionári Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorí sa pričinili o to, že tento štadión nemá chybu. M. Bielek predstaví vývoj mladej slovenskej firmy od výroby svietidiel k projektom osvetľovacích zariadení. Následne M. Šarmány sa zameria na Induktívne žiarivky a univerzálne meracie prístroje pre revíznych technikov. P. Cecchini z Talianska spolu s I. Saranom z Ostravy nadviažu na príspevok J. Slaba z Prahy a priblížia návštevníkom workshopu 2010 Koncepciu diaľkovej správy a ovládania svetelných bodov pozemných komunikácií v obytných zónach, uliciach, cestách a na diaľnicach. Už tradične do programu workshopu je zaradená téma Produkty a služby SÚTN. Tému Elektrotechnický odpad a recyklácie prednesie priekopník recyklácie svetelných zdrojov a svietidiel na Slovensku V. Chovanec. Dňa 1. októbra workshop 2010 pokračuje príhovormi D. Gašparovského - predsedu Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti ZSVTS (Vízie pre najbližšie obdobie)  a M. Hrdlíka - prezidenta NK CIE  (Poslanie a súčasné témy TK). Pozornosť na Zdokonalený typ žiarivky zameral V. Benčo. E. Kačík zhrnie Nové poznatky z aplikácie LED technológií na Slovensku. Základné požiadavky na svetelnotechnický projekt (D. Gašparovský )a téma  Energetická certifikácia budov (M. Ingeli) sú v praxi úzko previazané. Workshop 2010 ukončí prednáška S. Darulu na tému Spôsoby hodnotenia svetlovodov pri dennom osvetlení rôznych účelových priestorov.

Záverom veríme, že zvolené priority medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO boli opodstatnené. Dovidenia od 29. septembra do 1. októbra v areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava.

 

Pavol Horňák, Filip Mikuláš

INCHEBA, a. s., Bratislava