1.             Elektronické prvky a moduly

1.1           Polovodičové súčiastky a obvody

1.2           Integrované obvody

1.3           Mikroprocesorová technika

1.4           Pasívne  prvky

1.5           Optoelektronické prvky

1.6           Elektrotechnická zabezpečovacia technika

1.7           Elektromechanické prvky a systémy

1.8           Motory a ventilátory

1.9           Plošné spoje a montážne príslušenstvo

1.10         Konektory

1.11         Spínače, prepínače

1.12        Senzory a senzorové systémy

1.13         Laboratórna a prístrojová technika

 

2.             Silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika     

2.1           Výroba elektrickej energie

2.2           Generátory

2.3           Elektrocentrály

2.4           Alternatívne zdroje elektrickej energie

2.5           Batérie a akumulátory

2.6          Rozvod elektrickej energie

2.7           Transformátory

2.8           Rozvádzače

2.9           Elektrické stroje

2.10         Pohony

2.11         Elektrické prístroje

2.12         Izolačné materiály

2.13         Služby pre výrobu a rozvod elektrickej energie

2.14         Monitoring a regulácia  spotreby el. energie

2.15         Obchodovanie s energiou

 

3.             Elektroinštalačná technika

3.1           Elektroinštalačné krabice, rozvodky

3.2           Vypínače, zásuvky a vidlice

3.3           Spínacie a ochranné prístroje

3.4           Kontakty, svorky, mechanické prvky a príslušenstvo

3.5           Ovládacie a signalizačné súčiastky a prístroje

3.6           Inteligentné elektrostanice a inteligentné systémy EIB

3.7           Elektroinštalačná technika iná

 

4.             Elektrotechnické materiály
4.1.          Káble, vodiče a elektrotechnické materiály
4.2.          Silové káble a vodiče
4.3.          Dátové káble a vodiče
4.4           Optické káble
4.5.          Vodiče pre vinutia
4.6           Izolačné materiály tuhé a kvapalné
4.7           Impregnačné a zlievacie materiály
4.8           Skúšanie a testovanie elektrotechnických materiálov

 

5.             Automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórana technika
5.1           Meracia a skúšobná technika

5.2           Laboratórne meracie prístroje

5.3           Automatizačná, riadiaca a regulačná technika

5.4           Systémy na riadenie a reguláciu

5.5           Riadenie technologických procesov

5.6           Priemyselné počítače

5.7           Roboty a manipulátory

5.8           Laserove meracie zariadenia

5.9           Priemyselné meranie

5.10         Priemyselná automatizácia

 

 

6.             Osvetľovacia technika

6.1.          Zdroje svetla

6.1.1        Žiarovky

6.1.2        Žiarivky

6.1.3        Výbojky

6.1.4        Lasery

6.1.5        Ostatné svetelné zdroje

6.2.          Svietidlá

6.2.1        Svietidlá pre vonkajšie osvetlenie

6.2.2        Svietidlá pre byty a spoločenské priestory

6.2.3        Svietidlá pre osvetlenie pracovných priestorov

6.2.4        Núdzové osvetlenie

6.2.5        Špeciálne svietidlá

6.3.          Ostatné svetelné prístroje

6.4           Príslušenstvo svetelných zdrojov, svietidiel a osvetľovacích sústav

 

7.             Zabezpečovacia technika a systémová technika budov

7.1           Systémy hlásenia požiarov, plynov

7.2           Zariadenia na protipožiarnu a protiexplóznu ochranu v priemyselných prevádzkach                                                   

7.3           Systémy hlásenia narušenia a vstupu nepovolaných osôb do objektov

                                                     

8.             Rádiokomunikačná a telekomunikačná technika

8.1           Prijímače a príslušenstvo

8.2           Vysielače a príslušenstvo, zosilňovače výkonu

8.3           Rádiostanice

8.4.          Antény, napájacie zdroje

8.5           Meracia technika pre rádiokomunikácie

8.6           Satelitné systémy a špeciálne rádiokomunikačné systémy

8.7           HW a SW pre rádiokomunikácie

8.8           Telefónne zariadenia - šnúrové, bez šnúrové, mobilné (GSM, DECT)
8.9           Telefónne ústredne
8.10         Faxovacie zariadenia, záznamníky
8.11         Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá

9.             Výpočtová technika

9.1           Hardware
9.2           Software
9.3           Počítačové siete
9.4           Internet
9.5           Poradenská služba, spracovanie údajov

 

10.           Spotrebná elektrotechnika a elektronika

 

11.           Služby

11.1         Odborné časopisy

11.2         Odborné knihy

11.3         Software pre elektrotechniku a elektroniku

11.4         Elektronické publikácie na CD a Internete, on line kurzy a služby, virtuálne univerzity

11.5         Normy a predpisy

11.6         Skúšobníctvo

11.7         Analýza a rozbory

11.8         Poradenstvo

11.9         Vzdelávanie

11.10       Marketing

11.11       Iné služby